ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Výsadba a presádzanie stromov:

  Naša ponuka:
 • kontrola a úprava stanovišťa
 • dodanie a dovoz stromov
 • výber taxónu
 • výsadba
 • kotvenie hĺbkové aj povrchové
 • drenážny a závlahový systém
 • ochrana kmeňa
 • zakladací a výchovný rez
 • povýsadbová starostlivosť
 • presádzanie a transport vzrastlých stromov

Výsadba:


              Odborné zasadenie stromu na cieľové stanovište je z mnohých hľadísk najdôležitejšou arboristickou operáciou. Rovnako ako rez alebo bezpečnostné zaistenie stromu, aj výsadba si vyžaduje kvalifikovaného a dostatočne skúseného odborníka. Na to, aby strom dobre prosperoval a úspešne prekonal všetky počiatočné fázy svojho vývoja až k dospelosti, je nutné dobre poznať všetky techniky a technológie výsadby a presadzovania a ich výhody a nevýhody pre dané stanovište.

Poskytujeme poradenstvo a realizáciu všetkých systémových krokov pri výsadbe stromov a povýsadbovej starostlivosti.

 • Výber miesta - trvalého stanovišťa stromu
  Každý rastúci strom je živý organizmus. Dospelý strom nemôžeme jednoducho rozobrať, preniesť a zložiť na inom mieste. V prípade zlého výberu stanovišťa stromu môžeme v budúcnosti spôsobiť množstvo problémov a konfliktov, ktoré často končia tým najhorším riešením - asanáciou zdravého stromu, ktorý mal iba tú smolu, že rástol na nesprávnom mieste.
 • Výber vhodného taxónu (druhu) stromu
  Každý druh stromu má svoj typický "habitus", teda celkový vzhľad a charakter koruny - nízky, vysoký, štíhly, široký, hustý, riedky, guľovitý, vajcovitý, pyramidálny...
  Každý druh uprednostňuje iné klimatické a stanovištné podmienky...
  Každý druh sa dožíva iného veku...
  Každý druh má iné kvety, iné plody (guľaté, lepkavé, voňavé, páchnuce)...
 • Zhodnotenie konkrétnych stanovištných podmienok a ich prípadné zlepšenie (príprava stanovišťa)
  Klimatické podmienky, vlastnosti pôdy a ovzdušia, stupeň znečistenia, množstvo dostupnej vody, koreňový priestor, ďalšie ohrozujúce faktory...
 • Výber techniky výsadby
  Termín výsadby, príprava výsadbovej jamy, príprava stromu pred výsadbou, ukotvenie (hĺbkové alebo povrchové)...
 • Starostlivosť o stromy po výsadbe
  Výchovný rez, prísun vody a živín, ochrana stromu

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk