ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Stromolezectvo:

Jedná sa o súbor účinných techník slúžiacich k výstupu do koruny stromu a bezpečnému pohybu a práci v celom jej objeme. Najúčinnejšia a zároveň najšetrnejšia je stromolezecká technika využívajúca tzv. stromolezecké lano, a to aj na výstup aj na prácu v korune.

Pri ošetrovaní stromov nikdy nepoužívam tzv. hrotové stupačky. Oceľové hroty stupačiek spôsobujú pri výstupe a pohybe na strome relatívne hlboké poranenia kambiálneho pletiva, čo môže viesť k vniknutiu patogénov do dreva a v konečnom dôsledku až vzniku dutiny a oslabeniu statiky stromu. Skúste si predstaviť výstup so stupačkami na hladký kmeň 300 ročného platana. Výnimkou je komplikovaná asanácia niektorých havarijných stromov, kde stupačky zaisťujú lepšiu stabilitu stromolezca pri reze.Aké sú ďalšie výhody stromolezectva?

  • minimálne deštrukčné účinky na strom a jeho okolie - nedochádza k zhutňovaniu pôdy a poškodzovaniu povrchových koreňov ako pri ťažkej mechanizácii
  • 100% dostupnosť k stromom - uzavreté objekty, prudké svahy, cintoríny, stromy v poraste, elektrické vedenia
  • komplexná práca v celom objeme koruny - nezávisle na výške stromu; stromolezec nie je limitovaný dĺžkou pracovného ramena ani tvarom pracovného koša plošiny v prípade hustého vetvenia
  • malý nárok na uzatváranie manipulačnej plochy (odklon dopravy a pod.)
  • kvalitná vizuálna prehliadka koruny, kmeňa a vetiev - veľmi detailná kontrola; možnosť zistenia poškodení a ochorení neviditeľných zo zeme a zle rozpoznateľných z manipulačnej plošiny a následná účinná prevencia
  • ekologická technológia - minimálne zaťaženie živ. prostredia v okolí stromu


Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk