ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Parky:

Pre správcov a majiteľov parkov a lesoparkov poskytujeme komplexnú starostlivosť a údržbu celej stromovej a kríkovej vegetácie, vrátane realizácie revitalizačných projektov a všetkých súvisiacich arboristických činností.

  Naša ponuka:
 • Odborné poradenstvo pri riešení základnej starostlivosti o komplex stromovej a kríkovej vegetácie parkov, návrhy revitalizačných projektov, odborné posudky a hodnotenia stromov, detailná analýza symptómov a návrhy systémového riešenia (vrátane stromolezeckej vizuálnej kontroly, lokalizácie defektov, a hodnotenia statických pomerov stromov a biomechanickej vitality)
 • Revitalizácie parkov (všetky arboristické činnosti - rezy, bezpečnostné viazania, komplikované asanácie), vrátane výsadby mladých stromov a kompletnej povýsadbovej starostlivosti (hĺbkové aj povrchové kotvenie, drenážne a závlahové systémy, ochrana, zakladací a výchovný rez koruny (pri zapestovávaní mladých stromov)
 • Komplexné sanačné práce pri kalamitných devastačných poškodeniach stromov
 • Rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie (aj tvarovanie krov)
 • Kosenie trávnikov, odstraňovanie sukcesných náletových drevín
  Špeciálne práce:
 • Návrhy a výroba informačných panelov a značiek
 • Výroba a inštalácia vtáčích búdok
 • Profesionálne fotografovanie, návrhy pohľadníc, kalendárov, reklamných letákov s tématikou parku, stromov a fauny.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk