ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Chránené stromy:

Každý hlúpy chlapec vie rozšliapnuť chrobáka,
ale ani všetci profesori dohromady nedokážu žiadneho
chrobáka zostrojiť...

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Naša firma Sagarmatha poskytuje komplexné služby správcom chránených stromov, teda jednotlivý správam chránených území - Chránených krajinných oblastí a Národných parkov zastrešených Štátnou ochranou prírody SR.

Počas existencie našej firmy sme mali možnosť nadviazať mnoho pracovných aj osobných kontaktov z radov zamestnancov jednotlivých správ, na základe ktorých sa nám spoločne podarilo rôznymi spôsobmi pomôcť mnohým chráneným stromom.

  Naša ponuka:
 • Odborné poradenstvo pri riešení základnej starostlivosti o všetky stromy v rámci chráneného územia - odborné posudky a hodnotenia stromov, detailná analýza symptómov a návrhy systémového riešenia (vrátane stromolezeckej vizuálnej kontroly, lokalizácie defektov, a hodnotenia statických pomerov stromu a biomechanickej vitality)
 • Príprava kompletných podkladov pre Programy starostlivosti a Programy záchrany jednotlivých chránených stromov
 • Realizácia všetkých druhov arboristických zásahov
 • Stromolezectvo v biológii - veda a výskum (technická pomoc pri realizácii výskumných projektov a expedícií týkajúcich sa stromu a arborikolnej fauny a flóry, kde je nutný výstup do koruny stromu)
 • Rýchlo kurzy základov stromolezectva pre pracovníkov ŠOP a vedcov

Pri všetkých činnostiach využívame videotechniku a digitálne fotografovanie, pričom výstupy vo forme krátkych DVD filmov a digitálnych fotografií sú samozrejmosťou. Poskytujú okrem kvalitného dokumentačného materiálu aj nenahraditeľnú možnosť kontroly a dôkazového materiálu.

Výstupom každej arboristickej práce je podrobný Protokol o zrealizovaných zásahoch potvrdený oboma zúčastnenými stranami. (viď. PDF ukážka protokolu)

  Špeciálne práce:
 • Návrhy a výroba informačných panelov, značiek a dreveného oplotenia chránených stromov
 • Profesionálne fotografovanie, návrhy pohľadníc, kalendárov, reklamných letákov s tématikou chránených stromov a fauny
 • Realizácia všetkých druhov arboristických zásahov

Dôležité: Strom je živým domovom. Pri ošetrovaní stromov vždy kladieme dôraz na ochranu všetkých druhov živočíchov a rastlín žijúcich na strome a v jeho okolí. Pred každým zásahom kontrolujeme hniezda vtákov, arborikolných cicavcov a vzácneho hmyzu. Ochrane všetkých týchto druhov prispôsobujeme rozsah a termín realizácie ošetrenia stromu.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk