ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Bezpečnostné viazania:

Aplikácia niektorých špičkových technológií a materiálov predznamenala v poslednom desaťročí raketový štart vývoja nových revolučných druhov bezpečnostných viazaní korún stromov. Jednoduchá manipulácia, možnosť rýchlej inštalácie, vynikajúce vlastnosti - pružnosť, pevnosť, odolnosť, ale hlavne novodobý funkčný systém, založený na rešpektovaní prirodzených obranných procesov stromu radia dynamické bezpečnostné viazanie medzi základné stabilizačné a konzervačné opatrenia v modernej arboristike.

Odborná stabilizácia umožňuje zachovať aj stromy, ktoré predstavujú za normálnych okolností zvýšené riziko statického zlyhania. Hlavnou úlohou bezpečnostného viazania je zabrániť rozštiepeniu nestabilných vidlicovitých vetvení kmeňov alebo vetiev a zabezpečiť defektné častí koruny, aby v prípade odlomenia zostali fixované v korune a nespôsobili škody na zdraví či majetku. Aplikácia týchto systémov predstavuje úplne novú kvalitu starostlivosti o stromy, pretože stromy nijako nepoškodzuje.

Podobne ako pri všetkých arboristických zásahoch aj inštalácii viazania predchádza detailné zhodnotenie zdravotného stavu stromu, najmä však jeho biomechanickej vitality a statických pomerov, a odhalenie všetkých defektov ktoré majú zásadný vplyv na stabilitu stromu.

Najvážnejšie defekty:

 • defekty vetvenia - najmä nestabilné vidlicovité vetvenie rovnocenných súbežných vetiev alebo kmeňov s vrastajúcou kôrou
 • mechanické poškodenia a infekcie
 • deštrukcia tvaru koruny (napr. neodborným rezom) - zmena ťažiska

Naša ponuka bezpečnostných väzieb:

  Dynamické viazania:
 • Arco systém z ČR - certifikované dynamické viazanie, systém PP lana a kmeňových pásov
 • Cobra a MiniCobra - originálne dynamické viazanie z Nemecka
 • Gleistein PES lano
 • Nosnosti dynamických PP a PES lán dosahujú hodnoty od 4 -7 ton
  Statické viazanie:
 • Používame len v prípadoch akútneho rizika rozštiepenia a v prípade výmeny alebo opravy starých oceľových viazaní Pri konštrukcii pevného viazania s oceľových prvkov preferujeme princíp na mieru vyrobených oceľových podkladníc s pevným očkom pre oceľové lano
  Vŕtaná väzba :
 • Pri tomto type pevného viazania, často používanom v minulosti dochádza ku poraneniu a poškodeniu všetkých drevných elementov a štruktúr dreva, čo nesie zo sebou riziko vzniku infekcie dreva (medzi 10-20%), najmä u oslabených stromov. Preto napriek niektorým jeho výhodám toto viazanie prakticky nepoužívame.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk