ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Stromy a stavba:

    Naše služby pre stavebné firmy a investorov:
  • inventarizácia a pasportizácia stromov a krov na stavenisku
  • projekty a realizácie technologických ochranných opatrení
  • odborné poradenstvo pre stavebný dozor
  • ochrana korún a kmeňov
  • ochrana koreňového systému pri výkopových zemných prácach a povrchových navážkach

 

Stále zložitejšia infraštruktúra miest a obcí robí často zo stromov väzňov v džungli betónu, drôtov, potrubí a asfaltu. Nároky ľudí na priestor sa stále zvyšujú.

Lenže dospelé stromy nemožno jednoducho presťahovať. Mnohé z nich rástli na svojom mieste dávno pred tým, ako samotné mesto. Na to, aby sa mohli v zdraví dožiť ďalších desaťročí a produkovať kyslík aj našim deťom, musíme sa naučiť stromy na danom mieste akceptovať, a konflikty s našimi stavebnými plánmi riešiť obojstranne výhodným kompromisom.

 


Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk