ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

O nás:

Firmu Sagarmatha som založil v roku 2000. Mojím hlavným cieľom bolo priniesť na Slovensko modernú arboristiku - teda starostlivosť o stromy tak, ako sme ju u nás nepoznali - založenú na vedeckých podkladoch a detailnej znalosti anatómie, fyziológie a ekológie stromov, transparentných výskumoch a poznatkoch popredných svetových odborníkov.

V tomto odbore som známy špičkovým zahraničným arboristickým vybavením a modernými technológiami (na Slovensku zatiaľ neštandardnými), ktoré robia prácu efektívnou, bezpečnou, lacnou a vysoko odbornou.

Sagarmatha Marcel Trnovský, Ing.

Vzdelanie a odbornosť :
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technickej univerzity Zvolen
Odbor : Všeobecná ekológia
Špecializácia : Krajinné plánovanie, Vegetačné úpravy

Člen predsedníctva ISA - Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť - asociovaná organizácia)

Predseda odbornej rady NGO Predator - výskum a ochrana dravcov

Absolvované odborné školenia a akreditácie:

  • Schola arboricultura Brno, Praha: Rez stromov, Statické zaistenie korún stromov, Stromolezectvo, Využitie výpočtovej techniky pri evidencii stromov
  • Certifikát odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky
  • Člen Slovenského horolezeckého spolku JAMES od roku 1995
  • Cvičiteľ horolezectva SHS JAMES, ev.č. C- 0019 od roku 1999
Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk