ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Ochrana prírody, veda a výskum:

Poskytujeme technické a logistické zabezpečenie výskumných projektov a expedícií pri ktorých je potrebný výstup do koruny stromu pomocou neinvazívneho stromolezectva:

  • dendrológia: najmä kontaktný terénny výskum ekológie vrchných stromových etáží
  • zoológia a botanika: výskum a pozorovanie arborikolných druhov fauny a flóry
  • ornitológia: pozorovanie a výskum vtákov na hniezdisku, filmovanie, fotenie


    Ochrana prírody: spolupráca s orgánmi ochrany prírody
  • vtáčia kriminalita: pomoc pri strážení hniezd vzácnych druhov
  • zdelávanie detí v ochrane prírody
    Špeciálna ponuka:
  • kurzy základov stromolezectva a výstupu do koruny pre pracovníkov ŠOP SR
Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk