ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Znalecké posudky a skúšky stability a poradenstvo:

Odborné hodnotenie zdravotného stavu stromov a ich statických pomerov:

    2 základné aspekty hodnotiacich posudkov:
  • Fyziologická vitalita
  • Biomechanická vitalita
    Poskytujeme všetky stupne kontroly a hodnotenia stromov:
  • vizuálne hodnotenie - vrátane kontaktnej kontroly pomocou stromolezectva
  • detailná analýza symptómov - v prípade podozrenia zo skrytých defektov (je potrebná zhruba v prípade 15% stromov), spravidla vizuálne metódy SIA a VTA a jednoduché prístroje
  • prístrojové hodnotenie - v ojedinelých nutných prípadoch sme schopní zabezpečiť diagnostiku väčšiny defektov pomocou špeciálnych prístrojov, dokonca tzv. ťahových skúšok (tieto hodnotiace posudky sú však spravidla veľmi nákladné)

Laboratórny fytopatologický rozbor povahy patogénov:

V prípade nutnosti zabezpečíme kultiváciu a identifikáciu patogénnych organizmov a určenia ich invazivity pri rozkladných procesoch (najmä mykologický rozbor pri drevokazných hubách).

Poradenstvo:

Poskytujeme kvalifikované profesionálne poradenstvo pri starostlivosti o stromy pre odbornú aj laickú verejnosť - od ovocných stromčekov v záhrade, cez mestskú a obecnú zeleň až po pamätné a chránené stromy.
V prípade akýchkoľvek otázok, problémov či nejasností týkajúcich sa všetkých kategórií a druhov stromov a ich vzťahov s prostredím prosím neváhajte a kontaktujte nás.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk