ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Chyby a Omyly pri ošetrovaní stromov:

Skôr ako sa človek rozhodne vyliezť do koruny s cieľom ošetrovať strom, mal by mať aspoň priemerné znalosti z fyziológie, anatómie a ekológie stromov. V opačnom prípade totiž aj ten najlepší úmysel väčšinou končí nezvratným poškodením, zmrzačením a často predčasným odumretím stromu.

Je Vám pohľad na takto „ošetrený strom“ povedomý?

Takýto „rez“ nielenže úplne znehodnocuje prakticky všetky ekologické funkcie stromu, ale z etického hľadiska degraduje strom na drevenú konštrukciu o nič dôležitejšiu ako starý elektrický stĺp. Strom je ale živý organizmus!

    7 najčastejších chýb a omylov pri reze a ošetrovaní stromov:
  • Rez živých pletív stromu (vetiev) v jesennom a zimnom období
  • Rez hrubých kostrových živých vetiev priemeru nad 15 cm
  • Chybná technológia rezu – „vešiaky“ alebo „lízance“
  • Zatieranie rán priemyselnými farbami a inými nezmyselnými nátermi
  • Tzv. redukčné rezy koruny až na kostrové vetvenie, či dokonca kmeň
  • Invazívne frézovanie, plombovanie, betónovanie a murovanie dutín
  • Neadekvátny výrub stromov bez odborného posúdenia

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk