ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Údržba cintorínov:

Pre správcov a majiteľov cintorínov poskytujeme komplexnú starostlivosť a údržbu celej stromovej a kríkovej vegetácie, vrátane realizácie revitalizačných projektov a všetkých súvisiacich arboristických činností.

Pri realizácii arboristických zásahov na cintorínoch je nutné zabezpečiť 100% ochranu náhrobných kameňov a pamätných dosiek. Preto táto práca patrí do rúk profesionálnym arboristom.

Pomocou špeciálnych techník sme schopní bez akéhokoľvek poškodenia majetku zrealizovať aj náročné arboristické práce na stromoch rastúcich priamo medzi hrobmi, kde nie je možné použiť ťažkú mechanizáciu (vrátane komplikovanej asanácie havarijných stromov).

Všetky odstraňované časti stromu sú fixované a pomaly spúšťané na zem pomocou lanových systémov.

  Naša ponuka:
 • Odborné poradenstvo pri riešení základnej starostlivosti o komplex stromovej a kríkovej vegetácie cintorínov, návrhy revitalizačných projektov, odborné posudky a hodnotenia stromov, detailná analýza symptómov a návrhy systémového riešenia (vrátane stromolezeckej vizuálnej kontroly, lokalizácie defektov a hodnotenia statických pomerov stromov a biomechanickej vitality)
 • Revitalizácie cintorínov (všetky arboristické činnosti - rezy, bezpečnostné viazania, komplikované asanácie), vrátane výsadby mladých stromov a kompletnej povýsadbovej starostlivosti (hĺbkové aj povrchové kotvenie, drenážne a závlahové systémy, ochrana, zakladací a výchovný rez koruny (pri zapestovávaní mladých stromov)
 • Komplexné sanačné práce pri kalamitných devastačných poškodeniach stromov
 • Rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie (aj tvarovanie krov)
 • Kosenie trávnikov, odstraňovanie sukcesných náletových drevín
  Špeciálne práce:
 • Návrhy a výroba informačných panelov a značiek
 • Výroba a inštalácia vtáčích búdok

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk