Server is running in --secure-auth mode, but 'osetrovanie-stromov.sk'@'localhost' has a password in the old format; please change the password to the new format Referencie, Ošetrovanie Stromov, Arboristika, Chránené Stromy, Údržba Zelene, Dreviny, Servis pre Obce
ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Naši najvýznamnejší klienti:

Našou vizitkou sú stovky spokojných stromov po celom Slovensku, rovnako ako mnoho majiteľov záhrad, správcov a návštevníkov parkov, starostov a správcov mestskej zelene a cintorínov, ale aj všetkých priateľov stromov a prírody.

Od roku 1999 sme odborne stromolezecky ošetrili približne 2000 dospelých stromov.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk