ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Kurzy a školenia:

V rámci ISA Slovensko - člen Medzinárodnej arboristickej spoločnosti ISA ponúkame odborné školenia, semináre a kurzy stromolezectva pre laickú i odbornú verejnosť, kompetentných pracovníkov miest a obcí, arboristov, investorov a všetkých zainteresovaných záujemcov.

Príklad školení:

  • Rez stromov
  • Statické zaistenie korún stromov
  • Výsadba stromov
  • Stromolezectvo
  • A iné...

 

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk