ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Služby:

Arboristika (z latinského arbo-strom) je komplexný systém starostlivosti o stromy, od výberu vhodného taxónu pre dané stanovište, cez jeho výsadbu a starostlivosť počas celého ontogenetického vývoja až po jeho úplnú starobu.

Základné činnosti firmy Sagarmatha:
  • rez dospelých stromov stromolezeckou technikou (zdravotné rezy, bezpečnostné rezy, stabilizačné a redukčné rezy a pod.)
  • výrub havarijných stromov aj v najťažších podmienkach pomocou stromolezeckých techník alebo vysokozdvižných plošín
  • prístrojové hodnotenie stability a bezpečnosti stromov (ťahová skúška - zistenie percentuálnej odolnosti voči zlomu, torzii a vyvráteniu stromu, resistograf)
  • statické zaistenie korún stromov (moderné bezpečnostné systémové viazania)
  • odborné posudky stromov a projekty následných arboristických opatrení, inventarizácia, pasportizácia a mapovanie
  • výsadba stromov, vrátane hĺbkového aj povrchového kotvenia, inštalácie hydratačných systémov a povýsadbovej starostlivosti
  • výchovný a zakladací rez mladých stromov v prvých rokoch po výsadbe (hlavná súčasť prevencie pred vznikom defektov vetvenia a habitu v dospelosti)

Havným predmetom záujmu arboristovstromy, s ktorými sme denne v kontakte, hoci si to často neuvedomujeme - stromy v mestách, v parkoch, cintorínoch, na záhradách či dvoroch. Stromy sú najdlhšie žijúcimi organizmami na Zemi a môžu sa dožiť stovky, či dokonca tisíce rokov.

Väčšina súčasných dospelých stromov začala svoj život dávno predtým, ako sa na svete objavil prvý arborista a má potenciál prežiť ešte niekoľko nasledujúcich ľudských generácií a tešiť ich svojou nemou majestátnosťou. To nás zaväzuje k zodpovednosti za každý zásah do života stromu. Hranica medzi pestovateľským zásahom a poranením stromu je niekedy tenká. Preto skôr ako sa človek rozhodne vyliezť do koruny s cieľom ošetrovať strom, mal by určite vedieť o niečo viac, ako iba naštartovať motorovú pílu. V opačnom prípade totiž aj ten najlepší úmysel väčšinou končí nezvratným poškodením, zmrzačením a často predčasným odumretím stromu.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk