ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Korene:

Na úvod pár rýchlych faktov:

  • hlavný objem všetkých koreňov stromu je sústredený vo vrchných 15-60 cm pôdy
  • plošný priemer koreňovej sústavy dospelého stromu je 2 až 5 krát väčší ako priemer koruny
  • zhutňovanie, zavodnenie, zemné práce, zabránenie prístupu vzduchu môžu poškodiť korene a tým vystaviť strom akútnemu stresu ktorý niekedy končí odumretím

Koreňový systém je pre život stromu rovnako dôležitý ako všetky jeho ostatné orgány. Koreň je celkom závislým od energie a asimilátov produkovaných nadzemnou časťou a naopak nadzemná časť stromu celkom závisí od vody a minerálnych živín prijímaných z pôdy koreňom. Medzi koreňmi a nadzemnou časťou stromu však prebiehajú ďalšie zložité metabolické a energetické interakcie, z ktorých mnohé sú pre vedcov dodnes zastreté tajomstvom. Ešte tajomnejšia je spolupráca koreňov s niektorými druhmi symbiotických húb - tzv. mykoríza.

Najčastejšie problémy spojené s koreňovým systémom a naša ponuka ich riešenia:

1. Zemné práce pri stavebnej činnosti

Poskytujeme odborné poradenstvo a projekty komplexnej ochrany stromov pri stavebníctve, vrátane ochrany koreňov.

Negatívne vplyvy pri ignorovaní základnej ochrany stromov pri stavebnej činnosti:

  • mechanické poranenia kmeňov a koreňových nábehov
  • pretrhanie a poranenie koreňov pri výkopových prácach
  • navážky zeminy a skladovanie stavebného materiálu na prekorenenej ploche
  • znižovanie pôdneho horizontu a porušenie vrchnej vrstvy koreňového systému
  • jednostranná redukcia koreňov - narušenie statiky stromu
2. Konflikt koreňov stromu a stavby, elektrických a vodovodných sietí, kanalizácií, telefónnych káblov, jazierok a pivníc.

      Pomocou inštalácie špeciálnych protikoreňových zábran a fólií sme schopní minimalizovať negatívne dôsledky koreňov na stavebné štruktúry a siete a to pri dospelých stromoch ako aj pri výchove koreňového systému mladých stromov. Osvedčená je napr. protikoreňová fólia RaciBloc (firmy DuPont USA). Jedná sa o fólie na báze polypropylénu so špeciálnou povrchovou úpravou. Sú vodotesné, pevné, pružné, odolné proti baktériám, kyselinám, alkáliám, UV žiareniu a iným chemikáliám, 100% recyklovateľné.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk