ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Rez stromov:

Rez stromov je jednou z dôležitých arboristických činností.

Stromy v prirodzenom prostredí sa účelovo zbavujú nepotrebných vetiev postupne sami, bez pričinenia arboristu, bez akýchkoľvek "estetických" nárokov na tvar koruny, podchodnú, či podjazdnú výšku alebo bezpečnosť svojho okolia. Jednoducho sústreďujú energiu do aktívnych vetiev nesúcich živé listy nevyhnutné pre prežitie stromu a nepotrebné vetvy ponechávajú drevorozkladným organizmom.

V prostredí človeka tieto procesy napodobňujeme účelovým cieleným rezom koruny. Samozrejme tak, aby nedošlo k poškodeniu stromu ale aby zároveň spĺňal nároky, ktoré naň kladie človek. Ide predovšetkým o bezpečnosť okolia stromu pri zachovaní všetkých ekologických funkcií, ktoré strom človeku a svojmu prostrediu prirodzene poskytuje.

 

 

Hlavný význam rezu stromov:

 • založenie a výchova koruny mladých stromov - zakladacie rezy
 • starostlivosť o koruny dospelých stromov - udržiavacie rezy
 • tvarovanie korún špeciálnych okrasných taxónov - tvarovacie rezy
 • zaistenie prevádzkovej bezpečnosti v každom veku stromu
 • podpora tvorby kvetov a plodov pri vybraných taxónoch
 • úprava koreňového systému v nutných prípadoch

Najčastejším udržiavacím rezom dospelých stromov je tzv. komplexný zdravotný rez:

Tento rez sa robí pri dospelých jedincoch, ktoré preklenuli obdobie intenzívneho rastu. Cieľom je predovšetkým zaistiť ich dlhodobú funkčnosť pri udržaní pokiaľ možno čo najlepšieho zdravotného stavu, vitality a prevádzkovej bezpečnosti.
                Pri tomto reze sa odstraňujú alebo skracujú vetvy suché, mechanicky poškodené či zlomené alebo inak prevádzkovo nebezpečné, odumierajúce, napadnuté patogénom. Ďalej vetvy ktoré sa navzájom krížia a trú o seba, vetvy neprimerane zahusťujúce korunu a nevhodne postavené (napr. smerujúce do stredu koruny), kodominantné a tlakové vetvenia, vetvy so zníženou vitalitou, súbežné vetvy.
                V rámci možností sa realizujú opravy a korekcie technologicky nesprávnych minulých zásahov (redukcia pahýľov na tvoriaci sa kalus, prípadne odvedenie na proventálny výhonok, ošetrenie odštepov a pod.) Tiež sa odstraňujú alebo redukujú niektoré proventálne výhonky, ktoré vznikli narušením celistvosti stromu po zlomení väčšej vetvy alebo technologicky nesprávnom reze.
Percento odstránených vetiev by v prevažnej väčšine nemalo presiahnuť 15 % hmoty koruny.

Pre ilustráciu zložitej špecifikácie účelového rezu stromu uvádzam príklady ďalších druhov rezu:

 • bezpečnostný rez
 • presvetľovací rez
 • symetrizačný rez
 • redukčný rez
 • rekonštrukčný rez
 • stabilizačný rez SIA...

   
Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk