ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Úvod

Vitajte na stránke firmy Sagarmatha.

Naším odborom je praktická arboristika - teda profesionálna starostlivosť o stromy. Moderná arboristika je vysoko odborná praktická disciplína. Zmyslom arboristického ošetrenia stromu je zabezpečiť jeho bezpečné a dlhodobé spolužitie so svojím okolím. V praxi to znamená prevenciu alebo akútne riešenie neželaného konfliktu medzi stromom a človekom k ich obojstrannej spokojnosti. Táto stránka Vám poskytne všetky podrobné informácie o našich službách v tomto odbore, od techniky lezenia na vysoké stromy (stromolezectvo), cez výsadbu mladých stromov (sadovnícka arboristika) a ošetrovanie všetkých druhov a vekových kategórií stromov až po komplikovaný výrub havarijných stromov pomocou stromolezeckých techník.

Arboristika sa nezaobíde bez poznatkov z mnohých vedných odborov (rastlinná fyziológia, anatómia, fytopatológia, dendrológia, mykológia, ekológia a ďalšie.) Profesia arboristu vyžaduje okrem komplexných teoretických znalostí aj špičkovú znalosť techniky stromolezectva a profesionálne technologické vybavenie.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk